Sökning: "Petra Person"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Petra Person.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att vårda patienter med demenssjukdom : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Petra Paulsson; Madeleine Perman; [2019]
  Nyckelord :Care; Dementia; Experience; General hospital; Nurse; Nursing Home;

  Sammanfattning : Background: Today, 160,000 people with dementia live in Sweden. With increasing age, the risk of suffering from dementia is higher. Many of those who seek hospital care and other healthcare facilities have dementia in addition to other disorders. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad vid gynekologisk cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Anderson; Felicia Sinclair; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Gynecological cancer; Nurse; Nursing care; Person-centred care;

  Sammanfattning : Anderson, P & Sinclair, F. Omvårdnad vid gynekologisk cancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Någonting har hänt : Essä

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Petra Werner; [2019]
  Nyckelord :Depression; kreativitet; kreativa processer; lek; improvisation; konstnärskap; konstnärlig identitet; scenskräck; skrivkramp; kris; kroppslighet; röstövningar; musikterapi; slumpen; intuition; skrivande; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : ”Jag visste alltid saker, strax innan de hände, vilka personer som skulle dyka upp bakom ett hörn, eller vad en person skulle säga. Det var ett sorts vetande som långt ifrån alltid var angenämt eller ens användbart, det bara var där. Men det var egentligen en bieffekt av något annat. LÄS MER

 4. 4. Hur bristande affärssystem och inforamtion leder till icke-värdeskapande aktiviteter : En fall studie på Atea Logistics AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Alros; Emil Sutarzewicz; Mikael Alvesved; [2019]
  Nyckelord :Icke-värdeskapande aktiviteter; Process; Godsidentifiering; Affärssystem; Informationsflöde;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik 2FE25E Författare: Martin Alros, Emil Sutarzewicz, Mikael Alvesved Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Ett företag med en bra logistik och välfungerande IT-system har värdefulla konkurrensfördelar. Detta är livsviktigt i en sådan konkurrensutsatt miljö som Atea Logistics AB verkar inom. LÄS MER

 5. 5. The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia (MCST-A) - Översättning och anpassning till svenska : En jämförelse med resultatet på MCST-A och förmåga att kommunicera med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Emanuel Nilsson; Petra Pichler; [2018]
  Nyckelord :Aphasia; translation; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Augmentative and Alternative Communication; AAC; Classification of Communicators with Aphasia; SLP; speech and language pathology; speech and language therapy; speech and language therapist; Logopedi; afasi; AKK; översättning; The Multimodal Communication Screening Test for Persons with Aphasia; MCST-A; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; Garretts kommunikatörsnivåer; hjälpmedel; test; bedömningsmaterial; kommunikation; kommunicera; kommunikationssvårigheter; bildbaserad; AKK-strategi; partnerberoende kommunikatör; självständig kommunikatör; lågteknologisk AKK; högteknologisk AKK;

  Sammanfattning : Personer med afasi lider ofta av sina språkliga svårigheter och upplever dem som ett allvarligt problem. När förmågan till effektiv kommunikation genom talat språk inte räcker till kan ett Alternativt och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) behövas. LÄS MER