Sökning: "Petra Pihl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Pihl.

  1. 1. Dokumentationsmodell för fibernätverk : Utveckling av ett insticksprogram i QGIS

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Petra Pihl; [2019]
    Nyckelord :QGIS; Fibernätverk; Databasdesign; Robust fiber; PTS; Insticksprogram;

    Sammanfattning : Samhällets ökande beroende av bredbandsstruktur och framför allt av digitala tjänster ställer krav på stabilitet och driftsäkerhet. Det innebär att infrastrukturen måste vara robust nog att motstå påfrestningar och ha så god kvalitet att den fungerar och är tillgänglig även vid störningar. LÄS MER