Sökning: "Petra Rosengren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petra Rosengren.

 1. 1. Relationen mellan sömnproblem, negativa drömmar och välmående hos ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Petra Rosengren; Emelie Bergström; [2014]
  Nyckelord :Sömn; drömmar; känslor; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare studier har tydligt visat på att sömnproblem och obehagliga drömmar har ett samband med sämre mående. Syftet med denna studie är att se hur ungdomars välmående i form av positiva och negativa känslonivåer är relaterat med sömnproblem och negativa drömmar. LÄS MER

 2. 2. Vad kan öppna frågor i matematik bidra till ur ett elevperspektiv?

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Petra Landgren; Monica Broqvist; Ulrika Rosengren; [2011]
  Nyckelord :matematiksvårigheter; öppna frågor; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur elever i matematiksvårigheter upplever matematikundervisning som bygger på öppna frågor.Studien ger en överblick över vad litteraturen tar upp om matematiksvårigheter och matematikinlärning, samt hur en god matematikundervisning kan bedrivas. LÄS MER