Sökning: "Petra Söderholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petra Söderholm.

 1. 1. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Söderholm; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Söderholm, P. Sjuksköterskors uppfattning gällande aspekter som har betydelse för teamarbete. Examensarbete i (omvårdnad) 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för (vårdvetenskap), 2019. LÄS MER

 2. 2. Konfession eller ej? : En jämförande studie mellan läroböcker från Finland och Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Petra Söderholm; [2016]
  Nyckelord :religion; religionsundervisning; läroböcker; konfession icke-konfession; innehållsanalys; Finland; Sverige;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to study the contents of two upper secondary school textbooks in religious studies and more specifically, to study the representation of the books among world religions. The first of the textbooks is Swedish. It has been written out of a non-confessional context. LÄS MER