Sökning: "Petra Stenkula"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petra Stenkula.

 1. 1. ”Det beror ju på vad man vill lägga i ordet register”  Petra Stenkula     : En studie av polisens externa kriskommunikation i samband med romregistret

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dzenana Abdurahmanovic; [2014]
  Nyckelord :kris; kriskommunikation; polisen; romregister; analysfil; förtroendekris; organisationskris; image repair theory; corporate apologia;

  Sammanfattning : Titel                                    ”Det beror ju på vad man vill lägga i ordet register” Petra Stenkula En fallstudie av polisens externa kriskommunikation i samband med romregistret   Syfte              Syftet är att lämna ett bidrag till den svenska forskningen om kriskommunikation men även att bidra till den svenska samhällsdebatten om polisen som en central rättsmyndighet och deras hantering av romregisterkrisen.   Metod           Via en kvalitativ metod analysers nyheter publicerade på polisens webbplats och polisens presskonferenser utifrån de valda teoretiska ramarna inom ämnet kriskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Polisavvisningar - tillämpning av UtlL 4:1, 4:2 och Schengen-samarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petra Stenkula; [2000]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder utlänningslagens sk polisavvisningar. Polisavvisningar är de avvisningar polisen beslutar om i anslutning till eller i nära anslutning till en utlännings ankomst till Sverige. LÄS MER