Sökning: "Petra Trygg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Petra Trygg.

 1. 1. Att arbeta med elever med särskild begåvning och ASD : Fenomenet Twice Exceptional i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Petra Trygg; Leyla Yilbar Norgren; [2020]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Twice exceptional; 2E; ASD; lärmiljö; likvärdighet; skolutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Blyga barn i de tidiga skolåren En specialpedagogisk utmaning?Shy Children in the early School YearsA Special Educational Challenge?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Petra Ljungberg; Christina Lundberg; [2015]
  Nyckelord :barn i tidiga skolåren; blyghet; pedagog; specialpedagog; specialpedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Denna studie förväntas ge kunskaper kring hur specialpedagogen kan stötta pedagogen i det dagliga arbetet, att förstå, möta och synliggöra det blyga barnet i de tidiga skolåren. Syfte: Syftet är att på en skola lyfta fram pedagogers och specialpedagogers syn på de blyga barnen från förskoleklass upp till årskurs tre. LÄS MER

 3. 3. Couchsurfing – en risk? : en studie utifrån couchsurfarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Petra Göransson; Sofia Larsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att undersöka om medlemmarna på Couchsurfing anser sig utsätta sig för någon extra risk vid användandet av Couchsurfing. Ytterligare undersöker studien hur medlemmarna utför sin riskbedömning av situation och couchsurfare. LÄS MER

 4. 4. Hud & Hälsocenter- Redesign av grafiskt material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Petra Larsson; Julia Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Kärnvärde; grafiskt material; re-design; varumärke; brief; logotyp; visitkort; brevpapper; hemsida; design.;

  Sammanfattning : I den här rapporten har vi undersökt hur man genomför en re-design av logotyp och hur man kan förmedla kärnvärden genom grafiskt material. Vi fick i uppdrag ifrån Hollies Reklambyrå att re-designa Hud & Hälsocenters ursprungliga logotyp samt grafiskt material. LÄS MER

 5. 5. Etiska perspektiv på trivsel : En kvalitativ intervjustudie av pedagogers tal om trivsel i skolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum)

  Författare :Petra Trygg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study is based on a survey of ethical perspectives when educators talk aboutwell-being in school. The purpose of the study is to examine how educators talkabout well-being and how ethical perspectives can be distinguished in relationto their talk about ethical values in school. LÄS MER