Sökning: "Petra Wahlqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Wahlqvist.

  1. 1. Barn och ungdomars upplevelser av att leva med juvenil idiopatisk artrit

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Ida Bylund; Petra Carlsson; Anna Rydh; Linnéa Wahlqvist; [2007]
    Nyckelord :barn; juvenil kronisk artrit; psykologiskt; psykosocialt; reumatoid; ungdomsår;

    Sammanfattning : Juvenil idiopatisk artrit (JIA) är en sjukdom som drabbar barn och ungdomar. JIA yttrar sig med inflammation i lederna och orsaken till inflammationen är okänd. Botemedel för JIA saknas men symptomen kan lindras och behandlingen strävar mot en så normal livssituation som möjligt. LÄS MER