Sökning: "Petra Wognum"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Wognum.

  1. 1. Beteende inför lek hos odlad respektive vild lax (Salmo salar L.) i Klarälven

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

    Författare :Petra Wognum; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In many regulated rivers, authorities have stocked hatchery salmon to compensate for loss of wild populations. However, hatchery fish have not always behaved as wild fish do, and stocking them has not always fully compensated for the loss of wild fish. LÄS MER