Sökning: "Petra Yousefi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petra Yousefi.

  1. 1. Högläsning i förskola och förskoleklass : Ett pedagogiskt redskap?

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :Frida Gindemo ; Petra Yousefi; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie var att ta reda på vilken vikt pedagoger inom förskoleverksamheten lägger vid högläsning. Vi valde att göra en kvalitativ studie som bygger på semistrukturerade intervjuer. I arbetet redovisas tio pedagogers beskrivning kring syftet med högläsning och hur den tillämpas i verksamheten. LÄS MER