Sökning: "Petra olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Petra olsson.

 1. 1. Livet efter stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Petra Jönsson; Stephanie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Dagligt liv; kvalitativ studie; patienter; personer; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur det dagliga livet upplevdes av personer som genomgått en stroke. Årligen insjuknar 25 000 personer i stroke och det är en av de vanligaste sjukdomarna som kräver rikligt med resurser av vården samt samhället. Stroke är även en vanlig orsak till funktionsnedsättning och död. LÄS MER

 2. 2. The implicit and explicit memory of static and interactive objects in virtual reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petra Olsson; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Implicit memory; Explicit memory; Advertising; ;

  Sammanfattning : Virtual reality applications are developing fast and break new grounds every day in new industries. In today's market, most of the virtual reality projects are funded by venture capitalists and are yet to produce any revenue. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som kan minska ångest efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Annika Olsson; Petra Helgegren; Rabab Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :hjärtsjukdom; ångest; hjärtrehabilitering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångest är vanligt förekommande hos patienter med hjärtinfarkt, som ett svar på ett hotande tillstånd. Ångest kan ha en negativ inverkan på återhämtningen och leda till komplikationer, reinfarkt och för tidig död. Syfte: Att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan minska patientens ångest efter en hjärtinfarkt. LÄS MER

 4. 4. Blickbeteende i dagligvaruhandel online : En eye-tracking studie om i vilken mån användares ögonrörelser avviker från förväntatmönster vid hunger och mättnadskänsla under onlineshopping av mat

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Arvid Larsson; Petra Olsson; [2017]
  Nyckelord :Eye tracking; hunger; user interface; online shopping; groceries; user test; gaze; behavior.; Eye-tracking; hunger; användargränssnitt; online shopping; dagligvaruhandel; användartest; blickrörelser.;

  Sammanfattning : Our study aims to investigate if people who are hungry are affected by that when shopping groceries online. Nine people participated in two user tests, one in the morning, just before lunch and one in the afternoon, just after lunch. They were asked not to eat any breakfast if they were to conduct a test in the morning. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse X Läsandets syfte och sammanhang = Läsning? : En granskning av skriftspråkliga diskurser inom Läslyftet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Prytz; Petra Olsson; [2017]
  Nyckelord :Didaktik; Läslyftet; Diskursanalys; Tidig läsinlärning; Skriftspråkliga diskurser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER