Sökning: "Petroleumkolväten"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Petroleumkolväten.

 1. 1. Framtagning av konceptuell modell för spridnings- och nedbrytningsmönster av en industriförorening med klorerade lösningsmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Per Pettersson; [2019]
  Nyckelord :klorerade lösningsmedel; naturlig nedbrytning; naturlig avklingning; sprickplan; grundvatten;

  Sammanfattning : Klorerade lösningsmedel har sedan mer än ett halvsekel använts inom metallbearbetning, produktframställning och vid kemtvättning. Användningen har resulterat i spill och läckage med förorening som följd. I södra Sverige så återfinns en industritomt med en omfattande förorening av trikloreten. LÄS MER

 2. 2. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER

 3. 3. Åtgärdsförslag till Gävle Kommun för omhändertagandet av den förorenade marken på Brynäs 19:7, år 2015

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Erik Hansen; Susanne Norling; [2015]
  Nyckelord :Förorenad mark; Sanering; Efterbehandling; MKA; SCORE; Biosan; Bioreaktor; Daramend; Jordtvätt; Termisk behandling; Vakuum extraktion;

  Sammanfattning : År 2010 fanns enligt Länsstyrelsen (2011) 80 000 platser som misstänktes vara förorenad och har uppskattats kosta 45 miljarder kronor att åtgärda och ta 40 år. Fastigheten Brynäs 19:7 i Gävle, där Cloetta och tidigare verksamheter har bedrivits, är förorenad med bland annat PAH, PCB, metaller och petroleumkolväten. LÄS MER

 4. 4. In situ-metoder för sanering av klorerade lösningsmedel : utvärdering med avseende på svenska förhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Grundvatten; In situ-sanering; Klorerade lösningsmedel; Mark.;

  Sammanfattning : I nuläget finns det 428 områden registrerade som förorenade med klorerade lösningsmedel iSverige. Dessa ämnen har använts inom svensk industri som avfettnings- och lösningsmedelsedan 1930-talet. LÄS MER