Sökning: "Petronella Bäckström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petronella Bäckström.

  1. 1. Faktorer som påverkar livskvaliteten för personer med hypotyreos : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Petronella Bäckström; Paulina Lind; [2022]
    Nyckelord :Hypothyroidism; health related quality of life; quality of life; hypotyreos; hälsorelaterad livskvalitet; livskvalitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hypotyreos är en av världens vanligaste sjukdomar som drabbar cirka tio procent av befolkningen. Sjukdomen har i Sverige fördubblats från 2006 till 2017 framförallt bland kvinnor mellan 20−40 år. LÄS MER