Sökning: "Petronella Jildenfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petronella Jildenfors.

  1. 1. Förskollärares uppfattningar om digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

    Författare :Petronella Jildenfors; Wilma Jansson; [2023]
    Nyckelord :digitala verktyg; förskollärare; uppfattningar; möjligheter; utmaningar; digital kompetens;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar. Studien motiveras utifrån en brist på tidigare forskning om vilka uppfattningar förskollärare har till digitala verktyg i förskolan. LÄS MER