Sökning: "Petronella Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Petronella Johansson.

 1. 1. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Biblioterapi i tidningsartiklar : En diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Petronella Johansson; [2021]
  Nyckelord :Biblioterapi; bibliotek; läsning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Mental health issues and depression is an everprevalent issue in our society today. Library science has taken a step towards creating a safe medium and addressing the issue by bibliotherapy, or therapy through reading. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av kommunikation kring sexuell hälsa : En litteraturstudie med personer som lever med cancer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Björn Johansson; Petronella Sjöltov; [2020]
  Nyckelord :Personer med cancer; upplevelser; kommunikation; sexuell hälsa; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexualiteten hos människan är väldigt komplex och individuell där det är många faktorer som spelar roll. Skador och funktionsnedsättningar kan hota den sexuella hälsan men även sjukdomar som cancer kan ha liknande effekt. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för en lyckad och lärande praktik - En kvalitativ studie av ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram med fokus på struktur, lärande och interaktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Petronella Johansson; Jessica Strand; [2018]
  Nyckelord :Praktik; lärande; kompetens; arbetsplatslärande; motivation; interaktion; struktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : En praktik syftar till att individen ska lära sig grunderna i arbetet och att det ska underlätta övergången mellan utbildning och arbetslivet. Vår studie syftar till att undersöka ingenjörsstudenters upplevelser av ett praktikprogram som drivs av en organisation verksam inom byggbranschen. LÄS MER

 5. 5. Att vårda för livet : Intensivvårdssjuksköterskors kunskap och bredskap i organdonationsprocessen

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sofia Henningsson; Petronella Johansson; [2013]
  Nyckelord :the process of organ donation; intensive care nurse; knowledge; preparedness; specialist nurse for organ donation; organdonationsprocessen; intensivvårdssjuksköterska; kunskap; beredskap; donationsspecialiserad sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Få donationer sker i Sverige idag, det kan därför vara svårt att erhålla och upprätthålla professionell kompetens. Forskning har visat på en uppfattning att potentiella donatorer ibland förbises på grund av organisationsmässiga brister i struktur och riktlinjer. LÄS MER