Sökning: "Petrus Anders"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petrus Anders.

  1. 1. Hur tar man tillvara på, och utvecklar, specialistkunskapen i ett IT-företag?

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Anders Weinoff; Petrus Edvardsson; [2008]
    Nyckelord :Social management; Knowledge management; Social benefits; Systematical benefits; Kunskapsföretag; Sociala belöningar; Systematiska belöningar; Kunskapssystem; Företagskultur; Combitech;

    Sammanfattning : När IT-bubblan växte så enormt under slutet av 90-talet pumpade investerare in kapital i företagen. Mycket av pengarna gick till enorma löner, speciellt till dem som var riktigt kunniga. När bubblan sedan sprack gick många företag omkull, och de som trots allt klarade sig fick en svidande läxa och blev tvungna att tänka mer långsiktigt. LÄS MER