Sökning: "Petter Aksnes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Aksnes.

  1. 1. Alternative Test Methods for Mine Trucks and Loaders to Reduce Environmental Impact, Improve Lead Time and Productivity

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Petter Aksnes; [2019]
    Nyckelord :operations development; deviations; wastes; production flow; machine testing; verksamhetsutveckling; avvikelser; slöserier; produktionsflöde; maskinprovning;

    Sammanfattning : Epiroc manufactures and develops equipment for the mining and infrastructure industry. This thesis has been performed at Epiroc Underground Rock Excavation (URE) in Örebro, the company’s largest production unit for underground machines. In this project MH machines (material handling) have been investigated, i.e loaders and trucks. LÄS MER