Sökning: "Petter Alberts"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Petter Alberts.

 1. 1. Etiska fondförvaltares påverkan på företagens hållbarhetsredovisning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Gustafsson; Petter Alberts; Kristian Gustafsson; Jesper Håkansson; [2007]
  Nyckelord :hållbarhetsredovisning; etiska investeringar; institutionell teori; intressentteori; Corporate Social Responsibility CSR ; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att utreda om svenska förvaltare av etiska fonder påverkar utvecklingen av hållbarhetsredovisningen hos svenska börsföretag. I den mån de påverkar ska vi dessutom utreda vad de påverkar och hur. Metod: Uppsatsen är kvalitativ, deskriptiv och genomförs med användande av grundad teori (Glaser & Strauss). LÄS MER

 2. 2. Intellectual Property, Competition, and Technical Standards

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petter Alberts; [2007]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although lacking a commonly accepted definition, technical standards essentially refers to a set of technical specifications that enable compatibility among products. They may arise through formal standard-setting organizations, or sometimes simply from the market itself. LÄS MER

 3. 3. The TRIPS Agreement as a Standard of Civilization?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Alberts; [2007]
  Nyckelord :Civilization; WTO; TRIPS; Intellectual Property Rights; Globalization; Trade; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of a standard of civilization evolved in wake of the European colonial expansion, dividing societies by various shades of ?civilization?, which essentially referred to the level of European resemblance. Whereas that classical standard of civilization is obsolete, the phenomenon might still be occurring under different labels but with similar traits. LÄS MER