Sökning: "Petter Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Petter Andersson.

 1. 1. Puckar eller pengar? En fallstudie om när sport och ekonomi möts i budgetprocessen i en elitidrottsförening

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olla Berglund; Petter Andersson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sport; budget; budgetprocess; elitidrott; ekonomi; logiker; konflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Elitidrottsföreningar befinner sig i en komplex miljö där de måste tahänsyn till både sport och ekonomi vilket kan leda till att konflikter inom organisationenuppstår. Konflikterna synliggörs i budgetprocessen eftersom sporten vill använda resurser föratt nå sportsliga mål men föreningarna har även ekonomiska krav att ta hänsyn till. LÄS MER

 2. 2. Long Term Storage in a Surveillance Environment

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Anton Danewid; Petter Andersson; [2019]
  Nyckelord :Long Term Storage; Video surveillance; Cloud storage; Magnetic tape; NAS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : New legal requirements force organizations to increase their data retention of video surveillance for up to a year. This amount of video data requires very large storage capacities, which will drive up the costs for the end user by a large amount. LÄS MER

 3. 3. Comparing Two-Phase Hybrid Metaheuristics for the University Course Timetabling Problem (UCTP)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabella Andersson; Carl Petter Svensson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Timetabling is a time consuming and difficult task for large organizations. One popular research field is the university course timetabling problem (UCTP). UCTP is the NP-hard combinatorial problem of scheduling courses at a university while satisfying some constraints. LÄS MER

 4. 4. Hur platsmarknadsföring behåller Generation Y : En fallstudie vid Luleå Kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Fransson; Petter Andersson; [2018]
  Nyckelord :Platsmarknadsföring; Stadsmarknadsföring; Generation Y; Customer Relationship Management CRM ; Citizen Satisfaction Index CSI ; Platsidentitet;

  Sammanfattning : Kommuner använder platsmarknadsföring för att attrahera och behålla medborgare vilket under senare år blivit mer aktuellt då konkurrensen mellan platser har ökat. Tidigare har städers platsmarknadsföring varit riktad mot att utveckla turism, men idag används strategin framförallt för att framhäva staden som en attraktiv plats för företag, och medborgare att leva i. LÄS MER

 5. 5. A comparative study between server and client rendering of real-time data visualizations using D3

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Petter Andersson; Robert Wörlund; [2017]
  Nyckelord :D3 comparative server rendering client real-time visualization node;

  Sammanfattning : Applying visualization techniques to larger data sets is important to make them easier to explore and analyze. It is also desirable for the visualizations to be done efficiently where there is a continuous flow of data that needs to be visualized. LÄS MER