Sökning: "Petter Bergqvist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Petter Bergqvist.

 1. 1. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 2. 2. Förstudie till bro över väg 40 - Hössnamotet

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :David Bergqvist; Petter Bolander; Felicia Carlander-Reuterfelt; Victor Eryd; Axel Kristensson; Kajsa Fröjd; [2015]
  Nyckelord :Snedkabelbro; estetik; miljövänlighet; trä.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förebildsanalys som grund i agil utveckling : en studie i prioritering av bruksegenskaper

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Petter Bergqvist; [2010]
  Nyckelord :användbarhet; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Att utveckla ett program som lyckas uppfylla alla förväntningar som en användare kan ha är svårt.Att utveckla ett program som lyckas uppfylla vissa av alla de förväntningar en användare kan ha ärbetydligt mycket lättare. LÄS MER