Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Petter Bossius Klintenberg; Louise Andersson; [2021-02-12]
    Nyckelord :cultural competence; social work; cross-cultural; communication; mental health;

    Sammanfattning : Several studies have shown that migration can have negative effects on the mental well being ofrefugees and asylum seekers. Asylum seekers and refugees is a heterogeneous group which makes itdifficult to draw general conclusions about their experiences and needs. LÄS MER