Sökning: "Petter Boye"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Petter Boye.

 1. 1. There's not much downside to being rich, other than paying taxes! : En kvalitativ studie om skatt som en hållbarhetsfråga.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ida Johansson; Tova Lindbäck; Elisabeth Lydahl; [2022]
  Nyckelord :GRI; GRI 207: Tax 2019; Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Land-för-land-rapportering; Skatteflykt; Skattetransparens; Aggressiv skatteplanering;

  Sammanfattning : Title: There’s not much downside to being rich, other than paying taxes!  Authors: Ida Johansson, Tova Lindbäck & Elisabeth Lydahl Institution: School of Business and Economics at Linnaeus University Kalmar Program: Business Administration and Economics Programme, specialization in Accounting and Management Control Advisor/examiner: Petter Boye Co-examiner: Xiang Yu Background: Recent years, the demand for tax transparency has significantly increased. Several media scandals have exposed the existence of aggressive tax planning, which has affected society’s view on how tax contributes to a sustainable world. LÄS MER

 2. 2. De skandinaviska fondbolagens kriterier på hållbarhetsfonder : En kvalitativ studie om de kriterier fondbolagen implementerar i sina hållbarhetsfonder.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hugo Fröding; Ernest Dzogovic; Victor Ekerot; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; Fund; Fund Company; Taxonomy and Disclosure Regulation; UN Objectives; Criteria; include; exclude influence.; Hållbarhet; Fond; Fondbolag; Taxonomi- och Disclosureförordningen; FN-mål; Kriterier; inkludera; exkludera påverka.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “De skandinaviska fondbolagens kriterier på hållbarhetsfonder” Kurs: 2FE75E, Företagsekonomi III - Ekonomistyrning, Examensarbete (Kandidat) Författare: Ernest Dzogovic, Victor Ekerot & Hugo Fröding Handledare: Christer Foghagen Examinator: Petter Boye Lärosäte: Linnéuniversitet, Kalmar Nyckelord: Hållbarhet, Fond, Fondbolag, Taxonomi- och Disclosureförordningen, FN-mål, Kriterier; inkludera, exkludera & påverka.   Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför de skandinaviska fondbolagen använder sig av olika kriterier för de aktier som ska inkluderas i deras hållbarhetsfonder. LÄS MER

 3. 3. Håll i, håll ut… men håll er borta! : Krishanteringen hos ishockeyföreningar och museer under en rådande pandemikris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Gustafsson; Sven Filip Svensson; Marcus Söderström; [2021]
  Nyckelord :Crisis; Corona; Covid-19; Pandemic; Pandemic crisis; Crisis management; museum; Icehockey Clubs; Kris; Corona; Covid-19; Pandemi; Pandemikris; Krishantering; Museum; Ishockeyföreningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Håll i, håll ut... LÄS MER

 4. 4. Anpassning av informella incitament under en kris och dess påverkan på motivation : En fallstudie på Techtronic Industries

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Emil Thiman; Casper Forsman; Louise Åsén; [2021]
  Nyckelord :Motivation; informella incitament; krishantering; försäljningsbolag; chefer och säljare.;

  Sammanfattning : Titel: Anpassning av informella incitament under en kris och dess påverkan på motivation - En fallstudie på Techtronic Industries Författare: Emil Thiman, Louise Åsén, Casper Forsman Program: Ekonomprogrammet, inriktning redovisning och ekonomistyrning Examinator: Petter Boye Handledare: Hans Lundberg Institution: Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet i Kalmar Bakgrund och problem: En fråga som kan vara svår att besvara är vad som egentligen motiverar människor. Chefer kan använda formella och informella incitament för att forma ett beteende de önskar att se hos de anställda. LÄS MER

 5. 5. Småföretags möte med covid-19 : En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Annie Johansson; Louise Åberg; [2020]
  Nyckelord :Strategy in company; strategy changes; strategy changes in crisis; covid- 19; corona; turbulence; strategi i företag; strategiförändring; strategiförändring vid kris; covid-19; corona; turbulens;

  Sammanfattning : Titel: Småföretags möte med covid-19 - En kvalitativ studie om förändring av strategi vid kris Författare: Annie Johansson & Louise Åberg Handledare: Pia Nylinder Examinator: Petter Boye Institution: Ekonomprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar. Introduktion: I början av våren 2020 spred sig viruset covid-19 över hela världen. LÄS MER