Sökning: "Petter Elnerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Elnerud.

  1. 1. Fartreglage för elektriska båtar

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Amira Kvist; Petter Elnerud; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport redovisar det genomförda projektarbetet att utveckla ett fartreglage för elektriska båtar. Uppdragsgivaren var företaget GreenStar Marine och projektet gjordes som ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan. LÄS MER