Sökning: "Petter Fredriksson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Petter Fredriksson.

 1. 1. Hur stor andel företag väljer K3 frivilligt? - Hur påverkar skuldsättningsgraden och andelen immateriella anläggningstillgångar företags benägenhet att välja K3?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Fredriksson; Vanja Galusic; [2019-03-07]
  Nyckelord :Redovisningsregelverk; principbaserad redovisning; regelbaserad redovisning; K2; K3; skuldsättningsgrad; omsättning; immateriella anläggningstillgångar.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Studien undersöker hur stor andel av företag som frivilligt väljer att tillämpa det principbaserade regelverket K3 istället för det regelbaserade K2 i fyra olika branscher samt vilka faktorer som påverkar valet för att få en förståelse för varför företag väljer som de gör. Vid införandet av regelverken K2 och K3 fick små och medelstora företag möjligheten att välja mellan de båda regelverken. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju inget bi-ämne” : Förhållningssätt vid planering och genomförande av SO-undervisning på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Almqvist; Petter Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Beräkning av värmeförluster och energieffektivisering av elbussar

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Petter Fredriksson; [2012]
  Nyckelord :värmeförluster; energieffektivisering; buss;

  Sammanfattning : The ”civilized” world is in need of fossil fuel in order to function. Hybricon AB is a company in Umeå that is developing a technology that hopefully can reduce parts of this need. They are currently testing their two electrical busses (with Hybrid backup) in city traffic on the roads of Umeå in cooperation with the county of Umeå. LÄS MER

 4. 4. Staden som kunskapsverktyg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petter Tärbe; Cecilia Fredriksson; [2006]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; stad; malmö; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER