Sökning: "Petter Gill"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petter Gill.

 1. 1. Temporal spawning divergence in European whitefish (Coregonus lavaretus) : The first steps towards reproductive isolation in young populations (70-171 years)

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Petter Johansson; [2017]
  Nyckelord :Population divergence; Coregonus lavaretus; spawning whitefish; reproductive isolation; young populations;

  Sammanfattning : A critical step in ecological speciation is the development of reproductive isolation. The processes leading up to reproductive isolation are difficult to study since they often occur over very long time periods. LÄS MER

 2. 2. Fredells Byggvaruhus : En fallstudie om kapitalbindning och lagertillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Petter Linderborg; Philip Troedsson; Tobias Gill; Magnus Järvelid; [2011]
  Nyckelord :logistik; kapitalbindning; lagertillgänglighet; serv1; serv2;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, logistikavdelningen, 2FE02E, VT2011. Författare: Petter Linderborg, Philip Troedsson, Magnus Järvelid och Tobias Gill. LÄS MER