Sökning: "Petter Kallin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petter Kallin.

 1. 1. Fotbollsakademiers arbete med spelarutveckling av pojkar i Sverige : En kvalitativ intervjustudie om arbetet med att hitta och förädla pojkfotbollstalanger i Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jacob Stephen Kallin; Petter Widmark; [2020]
  Nyckelord :Sport; youth; elite; SvFF; Sport; ungdom; elit; SvFF;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine and compare how boy football academies in two different regions in Sweden work with talent development. To answer the purpose, the following questions were formed: How are players selected to play in the academy? What are the goals of the clubs’ academies? What environment and resources do the clubs have? The method used was semi-structured interview. LÄS MER

 2. 2. Informationsbehov ur en BIM-modell för användning i fastighetsförvaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Petter Haglund; Rickard Kallin; [2017]
  Nyckelord :BIM; Facilities Management; Level of development;

  Sammanfattning : Purpose: As buildings become more complex, property management becomes increasingly complex. New demands are made on buildings environmental performance, risk management and new technology is introduced, which changes the property management industry. LÄS MER