Sökning: "Petter Ljungqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Ljungqvist.

  1. 1. Datorspelet som undervisande medium: Aspekter och egenskaper hos datorspelet som främjar lärande

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Panagiota Diamantidou; Petter Ljungqvist; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : SammanfattningBakgrundVi som skriver det här examensarbetet heter Petter Ljungqvist och Panagiota Diamantidou. Vistuderar till lärare i engelska och bild respektive engelska och svenska. LÄS MER