Sökning: "Petter Sandhammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Sandhammar.

  1. 1. När det digitala servicelandskapet komprimeras : Hur bygger företag då förtroende?

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Petter Sandhammar; Simon Frohm; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Den digitala utvecklingen de senaste decennierna har ritat om kartan för var och hur servicemötet äger rum, denna mötesplats benämns i tidigare forskning somservicelandskap. Inom forskningsområdet undersöks traditionellt sett det fysiska servicelandskapet. LÄS MER