Sökning: "Petter Svarén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Petter Svarén.

 1. 1. MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBESLUT BLAND SVENSKA RESTAURANGER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Anna Felder; Petter Svarén; [2020]
  Nyckelord :Miljö; Hållbarhet; Restaurang; Matsvinn; Sverige; Hållbara inköp;

  Sammanfattning : Bakgrund Ökande befolkningstillväxt och konsumtion inverkar negativt på miljö och naturresurser vilket medför att konsumenter blir mer medvetna om kollektiva klimateffekter. Livsmedelsindustrin står för stor miljöpåverkan och om de förenta nationernas klimatmål ska kunna uppfyllas före 2030 behöver restauranger, liksom andra verksamheter, medverka och styra sin bransch mot en hållbar riktning och arbeta preventivt för att undvika att skapa negativa framtida samhällsförhållanden. LÄS MER

 2. 2. Building a scalable email response system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petter Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis concerns the task of designing and building a system around a natural-language understanding (NLU) bot to help automate email communication, using cloud computing technology. Focus lies on a serverless environment within the Amazon Web Services (AWS) infrastructure. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i musikämnet : En undersökning i hur musiklärare på högstadiet förstår digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Petter Hilber; [2019]
  Nyckelord :digital teknik; digitala verktyg; datorstödd undervisning; musik och datorer; dator; musikskapande i dator; chattintervju;

  Sammanfattning : Syftet med följande självständiga arbete är att få kunskap om hur musiklärare i högstadiet förstår digitala verktyg som ett redskap för lärande i musikundervisning. För att undersöka syftet gör jag en kort historisk redogörelse av datorns historia i skolan fram tills idag samt en sammanfattning om vad regeringen har gjort för att föra teknikintresset för Sveriges befolkning framåt. LÄS MER

 4. 4. Att söka jobb med webbaserad portfolio : Hur arbetssökande bör gå till väga för att bygga en webbaserad portfolio som motsvarar potentiella arbetsgivares förväntningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Petter Larsson; Johan Carlsson; [2016]
  Nyckelord :web-based portfolio; portfolio; personal branding; recruitment; web development; graphic design; webbaserad portfolio; portfolio; personligt varumärke; rekrytering; webbutveckling; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet med studien var att ge arbetssökande inom branschen för grafisk formgivning och webbutveckling en uppfattning om hur en webbaserad portfolio bör utformas för att uppfylla branschens förväntningar. Metod – Studien har använt sig av två huvudsakliga metoder. LÄS MER

 5. 5. Nyckelfaktorer för långsiktiga kundrelationer inom fastighetsbranschen : En analys av Generation Y – med inriktning mot medelstora fastighetsbolag i glesbygdskommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Petter Eklund; Linn Andersson; [2014]
  Nyckelord :Generation Y; Marknadsföring; Relationsmarknadsföring; Customer Relationship Marketing CRM ; Lojalitet; Långsiktiga kundrelationer; Fastigheter.;

  Sammanfattning : Aktörer inom fastighetsbranschen har visat stort intresse att möta den nya Generation Y och söka kunskap inom marknadsföring mot dessa. Aktörerna efterfrågar kunskap för att bygga långsiktiga kundrelationer, där bostadsbristen inte är lika utbredd som i storstäderna. LÄS MER