Sökning: "Petter Wannerberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter Wannerberg.

  1. 1. Punktgrafen : Komprimerad information över tid

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Petter Wannerberg; [2020]
    Nyckelord :Visual; information; operators; technicians; process; industry; unity; graph; graphics; dots; machine learning; data analysis; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås; visuell; information; operatörer; tekniker; process; industri; graf; grafik; punkter; dataanalys; Unity; SSAB; SICS; RISE; Västerås;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är en del av forskningsprojektet COMMAND som genomfördes av forskningsinstitutet RISE SICS Västerås tillsammans med SSAB under 2018 och 2019. Ett delmål med forskningsprojektet var att hjälpa industriföretag presentera mätvärden och maskindata på ett mer användarvänligt och överskådligt sätt. LÄS MER