Sökning: "Petter de Miranda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter de Miranda.

  1. 1. ”Att vara flexibel i min position är väldigt viktigt” : En kvalitativ studie om flexibilitetens konsekvenser.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Linus Holmgren; Petter de Miranda; [2010]
    Nyckelord :numerär flexibilitet; krav; kontroll; funktionell flexibilitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Det postindustriella samhället har fått en ny syn på arbetaren där man ska vara självgående mångkunnig och flexibel, vilket är helt andra krav än de som fanns under industrialismen. Då en allt större konkurrens infinner sig på arbetsmarknaden, får företagen även en möjlighet att ställa ibland till synes orimliga krav på sina medarbetare. LÄS MER