Sökning: "Petter och Lottas jul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Petter och Lottas jul.

  1. 1. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Annika Bergqvist; [2018]
    Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

    Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER