Sökning: "Pettersson Christin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Pettersson Christin.

 1. 1. Ledarskap och personalomsättning inom mäklarföretag med franchisestruktur : kan HRM bidra till minskad personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Klas Modin; Pettersson Christin; [2012]
  Nyckelord :Human Resource Management; employee turnover; leadership; organizational development; real estate sector; Human Resource Management; personalomsättning; ledarskap; organisationsutveckling; fastighetsmäklarbranschen;

  Sammanfattning : SyfteVi vill undersöka om och beskriva hur Human Resource Management kan bidra till minskad personalomsättning inom franchisedrivna fastighetsmäklarorganisationer. Huvudfrågor:Hur upplever anställda och före detta anställda fastighetsmäklare att personalomsättning påverkar branschen och deras arbetssituation?Hur skulle en mer omfattande organisationsstyrning med inriktning på HRM kunna minska personalomsättning inom fastighetsmäklarorganisationer styrda enligt franchisestruktur?MetodI arbetet hålls ett Hermeneutiskt synsätt. LÄS MER

 2. 2. Att vårdas på akuten : Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Jonas Ekestubbe; Ann-Christin Pettersson; [2006]
  Nyckelord :Patientupplevelser; akutmottagning; bemötande; patientens perspektiv;

  Sammanfattning : Till akutmottagningen kommer en stor variation av patienter med olika sorters skador/sjukdomar. Många är oroliga över sitt tillstånd och för många är det den första kontakten med sjukvården. Vårdpersonalens bemötande är därför av stor betydelse. LÄS MER

 3. 3. Från OMT till UML : ett nödvändigt val?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap

  Författare :Petra Ling; Ann-Christin Pettersson; [2001]
  Nyckelord :Objektorienterad systemutveckling; OMT; UML; Modelleringsspråk;

  Sammanfattning : Vid objektorienterad systemutveckling är det viktigt att man genomför en analys- och designfas, dels för att man inom ett utvecklingsteam lättare ska kunna visualisera hur ett system är tänkt att bli och dels för att kunna fånga och åskådliggöra kundens krav. Till sin hjälp i dessa faser har man metoder/processer och modelleringsspråk. LÄS MER