Sökning: "Pfos"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Pfos.

 1. 1. Evaluation of distribution coefficients (KOC and Kd) for per- and polyfluoroalkyl substances

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Nika Nordanstorm; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; organic contaminant; sorption; Kd; KOC; distribution coefficient; solubility; mobility; environmental fate; environmental transport; contaminated site; hydrophobic interaction; electrostatic interaction;

  Sammanfattning : The dominating factors affecting sorption of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) remain subject of research and debate. Traditionally, distribution coefficients (e.g. LÄS MER

 2. 2. GAC filter Design Criteria for Wastewater Treatment for Removal of Organic Micropollutants – A Literature Review

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Bhargav Reddy Elavarthi; [2021]
  Nyckelord :micropollutants; activated carbon filtration; empty bed contact time EBCT ; pharmaceuticals; breakthrough curves; adsorption; PFOS; carbon use; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Granular Activated Carbon (GAC) is nowadays suggested as a fourth (quaternary) treatment step at municipal wastewater treatment plants to remove certain chemicals and particularly organic micropollutants (OMPs). This work investigated the different factors that affect the performance of the GAC filter for the removal of micropollutants in a municipal wastewater treatment plant. LÄS MER

 3. 3. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and the effect on apoptosis in early porcine embryo development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Leclercq; [2021]
  Nyckelord :apoptosis; PFAS; PFOS; PFHxS; IVF; IVP; porcine; pig; embryo; TUNEL; reproduction;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate the effects of PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid) and PFOS (perfluorooctane sulfonic acid) on early embryo development parameters and apoptosis on day 6 post fertilization in porcine embryos. A second purpose was to evaluate, and establish, the TUNEL assay in our IVF laboratory. LÄS MER

 4. 4. Riskklassning och reningsförsök av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) : MIFO fas 2 för Vetlanda brandövningsplats och en studie som jämför granulärt aktivt kol, jonbytarmassa, torv och nedmalet grillkol som filtermaterial för rening av PFAS i förorenat grundvatten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskap

  Författare :Anna Norberg; [2021]
  Nyckelord :PFAS; PFOS; brandsläckningsskum; aktivt kol; jonbytarmassa; torv; biokol;

  Sammanfattning : Närvaron av PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i miljön och i vårt dricksvatten blir alltmer uppmärksammad i Sverige och världen. Denna undersökning gick dels ut på att undersöka föroreningssituationen av bland annat PFAS på brandövningsplatsen i Vetlanda enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) fas 2 och utfördes av Njudung Energi på uppdrag av Höglandets räddningstjänstförbund och Vetlanda kommun. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av effektivitet för aktivt kol och anjonbytare vid reduktion av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) samt läkemedelssubstanser i avloppsvatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Monika Kalecinska; [2021]
  Nyckelord :PFAS; pharmaceuticals; wastewater treatment plant; advanced treatment; activated carbon; anion exchange; PFAS; läkemedel; avloppsreningsverk; avancerad rening; aktivt kol; anjonbytare;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverk (ARV) utgör en viktig del som spridningsväg för utsläpp av organiska mikroföroreningar, som per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och läkemedelssubstanser, från samhället till den akvatiska miljön. Befintliga reningssteg vid ARV reducerar mikroföroreningar dåligt varav denna studie syftade till att jämföra reduktionseffektiviteten av 5 olika granulära aktiva kol (GAK) och en anjonbytare (AIX) för att välja ut det material som är mest lämpat för vidare undersökningar i pilotskala inför installation ett avancerat reningssteg i Kungsängsverkets ARV i Uppsala. LÄS MER