Sökning: "Phagocytosis"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Phagocytosis.

 1. 1. Immunsvarets roll vid utveckling av felin infektiös peritonit

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Jönsson; [2016]
  Nyckelord :felin infektiös peritonit; FIP; immun; katt; feline infectious peritonitis; immune; cat;

  Sammanfattning : Felin infektiös peritonit (FIP) orsakas av ett coronavirus vid namn felint infektiöst peritonitvirus (FIPV). Det är en komplex och svårdiagnosticerad sjukdom som delas in i två former – torr och våt form. Torr FIP ger granulom i olika vävnader och symptomen varierar beroende på drabbat område. LÄS MER

 2. 2. Erysipelothrix rhusiopathiae – erysipelas hos svin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ida Borg; [2016]
  Nyckelord :svin; Erysipelothrix rhusiopatiae; svin erysipelas; rödsjuka; erysipeloid; zoonos; swine; Erysipelothrix rhusiopathiae; swine erysipelas; zoonoses;

  Sammanfattning : Erysipelothrix rhusiopathiae är en stavformad, grampositiv och fakultativt anaerob bakterie. Den förekommer i hela världen och kan ge upphov till erysipelas hos svin men kan även drabba andra djur och infektera människor. LÄS MER

 3. 3. Halomax® as a method for chromatin staining in cat sperm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Agnes Sjödahl; [2015]
  Nyckelord :Halomax®; chromatin staining; spermatozoa; cat;

  Sammanfattning : Wild felids all over the world are threatened by extinction. As a part of the preservation task concerning those species, in zoos as well as in situ in their wild habitat, the use of assisted reproduction technology (ART) is explored, e. g. artificial insemination (AI) and in vitro fertilization (IVF). LÄS MER

 4. 4. Regulation of endothelial inflammation by TAM receptors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Oktawia Wolanin; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The TAM (Tyro3, Axl, Mer) receptors tyrosine kinases together with their ligands Gas6 and protein S play an important role in many cellular processes such as resolution of inflammation and phagocytosis. Notably, they were found to have an important function in vasculature, acting as a pro-survival factors and regulators of angiogenesis. LÄS MER

 5. 5. Induced Secretion of IL-1β from THP-1 Cells after Titanium Exposure

  Master-uppsats, Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Författare :Zena Yacub Natek; Vivian Gabro; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Within the orthopedic field, a post-installation complication such as aseptic inflammation occurs around orthopedic prosthetic implants. Immunological studies within the field have so far been correlating the aseptic osteolytic process to activated macrophages due to phagocytosis of implant wear debris. LÄS MER