Sökning: "Pharmaceutical"

Visar resultat 1 - 5 av 660 uppsatser innehållade ordet Pharmaceutical.

 1. 1. Do the right thing- A paradox theory approach to corporate sustainability strategies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maximilian Anstrén; Viktor Espeling; [2021-06-24]
  Nyckelord :Corporate Sustainability; Organisational tensions; Paradox theory; Sustainability strategy; Performing paradoxes; Organising paradoxes; Case study;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Design and analysis of pre-clinical experiments using a method combining multiple comparisons and modeling techniques for dose-response studies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Avijit Singh; [2021-04-20]
  Nyckelord :pharmacodynamic modeling; dose–response relationship; significance level; multiple comparison procedure; optimal design; MCPMod; dose finding study;

  Sammanfattning : Abstract. Identifying and estimating the dose-response relationship between a compound anda pharmacological endpoint of interest is one of the most important and difficult goals in thepreclinical stage of pharmaceutical drug development. LÄS MER

 3. 3. Financial Justifications for the Software-as-a-Service Business Model Trend Based on Financial Differences between Companies in the Software-as-a-Service and Pharmaceutical Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Lindvall; Daniel Olsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Software-as-a-Service; Pharmaceutical; Financial differences;

  Sammanfattning : The Software-as-a-Service (SaaS) business model is a new type of business model that hasgained great attention from both researchers and practitioners. The rapid growth has resultedin a more and more refined business model and is described as the future of software. Thus, itis not unexpected that the model is frequently used for many start-ups. LÄS MER

 4. 4. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 5. 5. Root Cause Analysis for In-Transit Time Performance : Time Series Analysis for Inbound Quantity Received into Warehouse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Raman Ali; [2021]
  Nyckelord :Logistic; Time Series; Forecast; Inbound logistics; In-Transit;

  Sammanfattning : Cytiva is a global provider of technologies to global pharmaceutical companies and it is critical to ensure that Cytiva’s customers receive deliveries of products on-time. Cytiva’s products are shipped via road transportation within most parts of Europe and for the rest in the world air freight is used. LÄS MER