Sökning: "Philip Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Philip Andersson.

 1. 1. Ägarkoncentration och användandet av aktiebaserad ersättning i svenska börsnoterade företag, en statistisk undersökning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Andersson; Kristoffer Brandin; [2020-01-28]
  Nyckelord :Agentteorin; VD ersättning; Ägarkoncentration; svenska börsnoterade företag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Utifrån agent-principalteorin så tenderar det att uppstå enintressekonflikt mellan ledningen i ett företag och företagets ägare. Konflikten beror på attledningen och ägarna kan ha olika egenintressen som de beaktar. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning Approach for Diabetic Retinopathy Grading with Transfer Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Andersen; Philip Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diabetic retinopathy (DR) is a complication of diabetes and is a disease that affects the eyes. It is one of the leading causes of blindness in the Western world. As the number of people with diabetes grows globally, so does the number of people affected by diabetic retinopathy. LÄS MER

 3. 3. Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip du Hane; Jacob Rönnhed; Niclas Stenman; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Bluetooth 5.1 as an Indoor Positioning System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Andersson; Linus Persson; [2020]
  Nyckelord :Indoor Positioning System; AoA; RSSI; IMU; Sensor Fusion; Multipath Propagation; Inomhus positioneringssystem; AoA; RSSI; IMU; Sensor Fusion; Flervägsutbredning;

  Sammanfattning : There is a high demand for Indoor Positioning Systems (IPS) due to the wide application possibilities. The main issue for localization by wireless signals in an indoor environment is the multipath propagation problem. Multipath propagation occurs when signals reflects and refract from an object, changing the signals characteristics. LÄS MER

 5. 5. IFRS 13:s inverkan på förvaltningsfastigheter : en kvantitativ studie om effekten med IFRS 13:s implementering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oliver Hillgren; Philip Andersson; [2020]
  Nyckelord :Fair value accounting; IAS 40; IFRS 13; fair value accounting non-financial assets; fair value accounting investment properties;

  Sammanfattning : Studien har en deduktiv ansats och undersöker kvantitativ syftet av att förklara effekten med implementeringen av IFRS 13 på värderingsförändringen av förvaltningsfastigheter. Vidare är ändamålet att bidra med ytterligare kunskap till effekten av IFRS 13:s implementering för förvaltningsfastigheter. LÄS MER