Sökning: "Philip Basala"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Basala.

 1. 1. Studenters upplevda stress och dess samband med fysisk aktivitet : En enkätstudie på fysioterapeutstudenter vid Uppsala universitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Philip Basala; Magnus Borgsgård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background. Mental illness occurs among Swedish physiotherapy students. One symptom is increased stress. Research has shown that physical activity has a resistant effect. LÄS MER

 2. 2. En analys av ondska med fokus på situation och individ

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Maria Kristiansson; [2012]
  Nyckelord :ondska; Josef Fritzl; ondskefulla beteenden; aggressivitet; mänsklig ondska; psykologi;

  Sammanfattning :   Abstract Litteraturstudien är en kvalitativ ansats att beskriva mänsklig ondska genom aktuella teoretiker; Philip Zimbardo och Ervin Staub. Syftet var att beskriva ondska i beteenden genom att slutligen pröva teorier om ondskefulla beteenden mot en fallstudie av Josef Fritzl. Analysens utgångspunkt är person v.s. LÄS MER