Sökning: "Philip Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Philip Bengtsson.

 1. 1. Lättlästa dialoger – talspråk eller skriftspråk? : Om lättlästanpassningen av dialogerna i Guillous Ondskan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Philip Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Lättlästa dialoger; lättläst; Ondskan; dialoger;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker dialoger i två versioner av Jan Guillous Ondskan, originalversionen och den lättlästa versionen. Undersökningen utförs genom en kvalitativ textanalys. Undersökningsmaterialet baseras på cirka 61 dialogpar. I uppsatsen presenteras åtta olika huvudanpassningar som går att se när det gäller dialoger. LÄS MER

 2. 2. Bada, simma och semestra : En lokalhistorisk undersökning om tillämpandet av SOU:s friluftsbad, simhallar, bastur vid byggandet av Halmstad simhall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Philip Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Folkhemmet; Halmstad simhall; badhus;

  Sammanfattning : This study aims to examine the similarities and differences between the Swedish public research  (SOU) called Friluftsbad, simhallar, bastur: simundervisning och simlärarutbildning and the discussion in several board protocols and their effects on the local public bath in Halmstad. Halmstad is a small city located in south west Sweden, research on a national level has been done, but not on local. LÄS MER

 3. 3. Konceptutveckling av parkeringsbromssystem för barnvagn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Bengtsson; Philip Grund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett av de initiala behoven för nyblivna föräldrar är att kunna ta med sig sitt spädbarn på ett effektivt och säkert sätt. Därför är inköp av barnvagn bland det första som görs och är en stor investering som kommer påverka deras vardag lång tid framöver. LÄS MER

 4. 4. BikePool : Utveckling av en enkel och navigerbar webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Filip Cornell; Hampus Engström; Elin Håkansson; Emma Nilsson Tengstrand; David Schützer; Philip Stratelis; Kasper Vinberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report covers a study made by a project group at Linköping University. The report discusses and analyzes the project that is developing and implementing BikePool, a web application that serves as an online marketplace service for people to rent or lease bikes. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av monteringsbar Automationsstation : Produktrealisering av automatiseringsprocess inom byggindustrin

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Philip Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Automation; Automating inom byggindustrin; Gantry; Produktrealisering; Byggindustrin; Automatisera.;

  Sammanfattning : Automated processes in the construction industry are made today by prefabricating the building items and then transport it to the building site. Instead of producing the building items and transport them to the building site there is an idea of bringing the automated process to the construction site is, as it would generate huge profits by reducing unnecessary resource waste. LÄS MER