Sökning: "Philip Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Philip Berg.

 1. 1. Shaping trust between users and autonomous cars in situations involving emergency vehicles: A human-centered design approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Johan Almroth; Milos Bastajic; Philip Berg; Rebecka Berg; Isabella Fransson; Midia Keshto; [2021-09-14]
  Nyckelord :autonomous car; emergency vehicle; design; trust; HCD; design factors; self-driving; RtD; Reasearch through design;

  Sammanfattning : Technological advances have accelerated the development of autonomous vehiclesand fully autonomous cars are now on the horizon. As automation gradually replacesthe driver, their role in the car becomes ambiguous. In order to reap the benefits ofsuch a system, the place of man must be understood and taken into account. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan geologiska och bergmekaniska egenskaper i bergmaterial som bärlager till riksväg 51 : Riksväg 51 sträckan Svennevad - Kvarntorpskorset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Philip Landeman; [2018]
  Nyckelord :geology; baselayer; layer; minerals; sweden; örebro; filipstad; daglösen; micro-deval; Rob Hellingwerf; Philip Landeman; metamorfos; facies; roadcut; baselayer; Berg; bergsskolan; ltu; svennevad; kvarntorp; kvarntorpskorset; geologi; mineralogi; bärlager; lager; örebro; pålsboda; sverige; rikväg 51; väg 51; 51; sprickzon; deformationszon; kvalitet; trafikverket; bergskärning; vägskärning; kulkvarn; kulkvarnsvärde; värde; microdeval; micro-deval; mikro-deval; kulkvarnstest; kulkvarnstester; lager; obundna lager; obundna; obundet lager; obundet; lösa lager; nötningsmotstånd; petrografi; petrografisk analys; mineral; berggrund; bergart; bergartstyp; bergsmassiv; bergskärning; vägskärning; bergartsprover; bergprover; borrkärnor; mineralogisk sammansättning; gnejs; granit; kvarts; kalifältspat; plagioklas; biotit; glimmer; muskotvit; granat; epidot; kvartsgång; kvartsgångar; metamorf; metamorfos; breccia; amfibolit; facies; trafikverkets föreskrifter; svensk standard; 3dpdf; 3d-pdf; drönare; undersökningar; provtagning; 2017; 2018; 2019; 2020; jan jansson; philip landeman; bergsskolans laboratorium; rob hellingwerf; loxia group; ncc group; loxia; bergsskolan; bergsskolan i filipstad; filipstad; daglösen;

  Sammanfattning : This thesis was created to ensure the quality of the rock which would be crushed to base layer construction material, in a road cut at Swedish highway 51, and to find a possible link between the rock's abrasion resistance and its mineralogy. Rock samples were collected, and among other things, several ball mill tests were carried out. LÄS MER

 3. 3. "What happened ten years ago is history, what happened last year is history, in this industry it all changes so quickly"

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Johnsson; Petter Berg; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Analysts' Expectations and Stock Returns on the London Stock Exchange

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Philip Gustafsson; David Berg; [2018]
  Nyckelord :Analysts expectations; Efficient Markets; Representativeness Heuristics;

  Sammanfattning : This study examines the anomaly between stock returns and analysts' forecasts, with reference to previous findings in the US market. We replicate La Porta's (1996) study, where he finds that betting against analysts' forecasts tends to be a good strategy, as the stocks that analysts are most optimistic about earn poor returns relative to the stocks that analysts are most pessimistic about. LÄS MER

 5. 5. Från bok till mobil vandring : en motiverande adaption

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Philip Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Interaktion; motivation; dataspel; adaption;

  Sammanfattning : Hur kan olika grader av interaktion i en mobilapplikation höja motivationen till handling av appens syfte? Detta är frågan som undersöks i detta arbete. Arbetet har grundat sig i H. Hedlunds bok Över Berg och Backar: 40 Vandringar i Göteborgs omgivningar från 1933 och utfördes i samarbete med Paul Löwen-Åberg. LÄS MER