Sökning: "Philip Birkås"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Birkås.

  1. 1. När tekniken behöver hinna ikapp affärsbehoven : En studie med fokus på hur data virtualization kan komplettera ett data warehouse

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Philip Birkås; [2019]
    Nyckelord :Data Warehouse; Business Intelligence; Data Virtualization; Data Warehouse; Business Intelligence; Data Virtualization;

    Sammanfattning : Data warehouse har länge varit, och är fortfarande, en viktig tillgång för organisationer för att lagra data för analys. Under det senaste årtionde har en exponentiell ökning av data skett, vilket givit organisationer allt större möjligheter att fatta datadrivna beslut i en helt ny utsträckning. LÄS MER