Sökning: "Philip Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Philip Eriksson.

 1. 1. Vem äger ansvaret för resultatmanipuleringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Eriksson; John-Jacob Holmberg; Tobias Wellenstam; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; Jones Cash Flow Model; ownership structure; corporate governance; agency theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan olika variabler för ägarstrukturer och graden av earnings management inom svenska företag noterade på OMX Stockholm Large Cap under åren 2018–2020. Metod: Studien är genomförd med en deduktiv ansats och kvantitativ datainsamling. LÄS MER

 2. 2. Revisionskommittéers påverkan på hållbarhetsrapporters tillförlitlighet : En kvantitativ studie på 298 börsnoterade företag i en low-litigation kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Philip Lindholm; [2022]
  Nyckelord :SRA; sustainability reporting; audit committees; low-litigation; SRA; hållbarhetsrapportering; revisionskommittéer; low-litigation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Revisionskommittéers påverkan på hållbarhetsrapporters tillförlitlighet: En kvantitativ studie på 298 börsnoterade företag i en low-litigation kontext. Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi (kandidatexamen). LÄS MER

 3. 3. "Sänkt Arbetsgivaravgift och Efterfrågan på Utbildning - Har en sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar inneburit en lägre efterfrågan på högre utbildning? "

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Philip Eriksson; William Lagnéus; [2021-02-09]
  Nyckelord :Payroll tax; higher education; policy evaluation; Difference-in-Difference; tax incidence; opportunity cost;

  Sammanfattning : This paper uses official statistics gathered from Statistics Sweden in order to evaluate if the payroll tax cuts from 2007 and 2009 had an impact on the demand for higher education in Sweden. In 2007, the Swedish government reduced the payroll tax for all youths 18-25. LÄS MER

 4. 4. Är en influencer egentligen trovärdig?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; Albin Möller; Philip Jönerup; [2021]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; Generationer; Trovärdighet; Sociala medier; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Val och implementering av en varvtalssensor i växellådan på ett elektrifierat bandvagn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Philip Eriksson; Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Bandwagon; Sensor; Hall effect; Eddy current; Bandvagn; Sensor; Halleffekt; Virvelström; CAD;

  Sammanfattning : This project was carried out in cooperation with the company BAE Systems Hägglunds AB in Örnsköldsvik, which produces vehicles for military as well as civil use. There is an ongoing project at BAE researching bandwagons using electricity as their source of energy, codename SIRIUS, and this investigation is part of it. LÄS MER