Sökning: "Philip Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Philip Eriksson.

 1. 1. An Investigation into the Swine of Ancient Egypt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Egyptologi

  Författare :Philip Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Grisar; Svin; Socio-Ekonomiska Faktorer; Antika Egypten; Mat; Bosättningar; Arbetarnas By; Tabu;

  Sammanfattning : Grisen var en viktig del av kosten för delar av befolkningen i Egypten från den för-Dynastiska perioden och framåt. Trots omfattande benfynd är grisen sällan avbildad eller noterad i egyptisk ikonografi eller litteratur. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för Blockchain inom värdepappersmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Philip Eriksson; Sebastian Carlsson; [2019]
  Nyckelord :FinTech; Distributed Ledger Technologies DLT ; Blockchain; Värdepappersmarknaden; Utmaningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I en era av digitalisering är organisationers förmåga att anpassa sig till nya teknologier allt mer viktigt för att kunna förbättra befintliga verksamhetsprocesser. Blockchain är kortfattat en distribuerad databas som tillåter flera aktörer att ingå i ett och samma nätverk, vilket innebär att alla aktörer har samma version av dataregistret. LÄS MER

 3. 3. Brynäs IF – Mer än en idrottsförening : En fallstudie om Brynäs IF:s arbete med CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Philip Emanuelsson; Joakim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Brynäs IF; CSR; Sponsorship; Sport organisation; Stakeholder theory; Brynäs IF; CSR; Sponsring; Idrottsförening; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att svenska idrottsföreningar besitter grundläggande värden som är att betrakta som samhällsnyttiga. Svenska idrottsföreningar erhåller likaså ett ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn som ett erkännande av dess samhällsnytta. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of mechanical and microstructural properties for laser powder-bed fusion 316L

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Philip Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Laser Powder-Bed Fusion; L-PBF; 316L; Mechanical Properties;

  Sammanfattning : This thesis work was done to get a fundamental knowledge of the mechanical and microstructural properties of 316L stainless steel fabricated with the additive manufacturing technique, laser powder-bed fusion (L-PBF). The aims of the thesis were to study the mechanical and microstructural properties in two different building orientations for samples built in two different machines, and to summarize mechanical data from previous research on additive manufactured 316L. LÄS MER

 5. 5. Granskning av examensarbetesrapporter med IBM Watson molntjänster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Eriksson; Philip Wester; [2018]
  Nyckelord :Essay Scoring; Cloud Services; Artificial Intelligence; AI; Natural Language Understanding; NLU; Uppsatsrättning; Molntjänster; Artificiell Intelligens; AI; Natural Language Processing; NLP;

  Sammanfattning : Cloud services are one of the fast expanding fields of today. Companies such as Amazon, Google, Microsoft and IBM offer these cloud services in various forms. As this field progresses, the natural question occurs ”What can you do with the technology today?”. LÄS MER