Sökning: "Philip Isell Lind af Hageby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Isell Lind af Hageby.

  1. 1. LOST IN TRANSLATION: Kommunikation förlorad i informationssystem

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

    Författare :Erik Wikberg; Philip Isell Lind af Hageby; [2009]
    Nyckelord :Communication models; Customer Relationship Management; CRM; China; Information systems;

    Sammanfattning : This study investigates communication and data in information systems. The paper deals, more specificly, with communication in a CRM-system implemented in a Swedish-founded company in Beijing, China. LÄS MER