Sökning: "Philip Jacobson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Philip Jacobson.

 1. 1. Test of Pecking Order Theory - Empirical evidence from Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lars E.O Jacobson; Philip Berneblad; [2020-05-28]
  Nyckelord :Pecking Order Theory; Financing Deficit; Financing Surplus; Capital Structure; Corporate Leverage;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Metod för mätning av restspänningar i PVD-beläggningar på tunna substrat

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Philip Eriksson; Emily Hall; Felix Jacobson; Ebba Saikoff; Johanna Söderberg; Pontus Theill; Erika Åkerfeldt; [2016]
  Nyckelord :Residual stress measurement; PVD coatings; thin substrates; foil; Mätning av restspänningar; PVD skikt; tunna substrat; folie;

  Sammanfattning : The aim of this project was to, based on a given idea, develop and evaluate a method for measuring residual stress in thin PVD coatings.AlCrN was deposited, by PVD, on thin circular samples of stainless steel foil and the radius of the emerged curvature was measured using an optical profilometer. LÄS MER

 3. 3. A Municipality Management’s Guide to GrowthStrategy : A study on how Management in MunicipalityInfluences Population Growth

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Frida Gudmundsson; Philip Jacobson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: A municipality management’s guide to growth strategy.A study on how management in municipality influencespopulation growth.Course: Master Thesis (15 credits) in Business Administration.Authors: Frida Gudmundsson and Philip Jacobson. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsförvärv : – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Philip Jacobson; Benjamin Nuay; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSjälvständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp Författare: Philip Jacobson och Benjamin NuayHandledare: Gunnar Wramsby Titel: Fastighetsförvärv – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp Bakgrund och problem: Sedan 2008 har belåningen till fastighetsbolag minskat och förändrats. Basel III ställer högre krav på bankerna som i sin tur reflekteras på fastighetsföretagen. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsförvärv : – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Philip Jacobson; Benjamin Nuay; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp Författare: Philip Jacobson och Benjamin NuayHandledare: Gunnar Wramsby Titel: Fastighetsförvärv – En studie om centrala beslut för kommersiella fastighetsköp Bakgrund och problem: Sedan 2008 har belåningen till fastighetsbolag minskat och förändrats. Basel III ställer högre krav på bankerna som i sin tur reflekteras på fastighetsföretagen. LÄS MER