Sökning: "Philip Kärde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Kärde.

  1. 1. Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

    M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

    Författare :Philip Kärde; [2005]
    Nyckelord :Technology and Engineering;

    Sammanfattning : In 2003 several interesting events occured on the Swedish market for electronic communications. IP-telephony and third generation mobile telephony were launched, and overall the market revenue for fixed call services declined for the second consecutive year. LÄS MER