Sökning: "Philip Lang"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Lang.

 1. 1. Patienters upplevelser av att leva med akut leukemi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Philip Strömberg; Lisa Olsson; [2017]
  Nyckelord :Leukemi; upplevelser; omvårdnad; patientens perspektiv;

  Sammanfattning : Introduktion: Leukemi är en cancerform som drabbar benmärgen, detta påverkar tillverkningen av blodkroppar. Att leva med akut leukemi innebär stora förändringar fysiskt, psykiskt och emotionellt. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av att leva med akut leukemi. LÄS MER

 2. 2. Modelling Football as a Markov Process : Estimating transition probabilities through regression analysis and investigating it’s application to live betting markets

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gabriel Damour; Philip Lang; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This degree thesis aims for a modeling of football set pieces (i.e Throw Ins, Free Kicks, Goal Kicks and Corners) through the use of Markov theory. LÄS MER