Sökning: "Philip Lura"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Lura.

  1. 1. Real – time Information and Travel Behavior

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Philip Lura; Alexandros Taktikos; [2019-07-04]
    Nyckelord :Real-Time Data; Real-Time Information; Travel Behavior; Public Transport;

    Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER