Sökning: "Philip Mafi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Philip Mafi.

 1. 1. Liquidity and its effect on asset returns

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Mafi; Linnéa Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :Asset-pricing; illiquidity premium; liquidity factor;

  Sammanfattning : With data covering 20 years, we test three different liquidity measures' explanatory power in explaining asset returns on the Swedish stock market, and if an illiquidity premium exists. After establishing whether an illiquidity premium exists or not, we test whether the asset pricing models CAPM and the Fama-French three-factor model can benefit from including a liquidity factor. LÄS MER

 2. 2. Överreaktioner på den svenska aktiemarknaden : En studie av abnormal avkastning i samband med kvartalsrapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Mafi; Alfred Holmström; [2020]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; kvartalsrapport; OMXS30; företagsstorlek; volatilitet;

  Sammanfattning : Publika företag har en informationsskyldighet enligt börsens regelverk, där reglerna är till för att minska informationsasymmetrin mellan marknadens aktörer. Kvartalsrapporter är en del av den information som företag är skyldiga att publicera till marknaden. LÄS MER