Sökning: "Philip Mcewan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Mcewan.

  1. 1. Det fiktiva krigets relation till internationell humanitär rätt : En jämförelseanalys av Call of Duty: Modern Warfare och This War of Mine

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Joel Hellman; Philip McEwan; [2021]
    Nyckelord :Wargames; Representation; War; Ethics; Narrative; Perspective; International humanitarian law; Krigsspel; Representation; Krig; Etik; Narrativ; Perspektiv; Internationell humanitär rätt;

    Sammanfattning : Mot bakgrund av den tidigare forskning och kritik kring ämnet digitala krigsspel har denna studie identifierat omfattningen av internationell humanitär rätt (IHL) i speltitlarna Call of Duty: Modern Warfare och This War of Mine samt diskuterat de etiska synpunkter som uppenbarats genom närläsning. Resultaten visar att dessa speltitlar skiljer sig i sin skildring av krig sett utifrån IHL. LÄS MER