Sökning: "Philip Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Philip Nilsson.

 1. 1. Accuracy of Analysts' Earnings Estimates

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joakim Nilsson; Philip Svensson; [2019-07-05]
  Nyckelord :Financial Forecasting; Analyst Accuracy; Consensus Estimates;

  Sammanfattning : This thesis investigates consensus and individual analyst firm accuracy in forecasts of earnings per share (EPS) for U.S. stocks in 2009–2018. Moreover, we investigate if the analysts’ forecasting predictiveness is affected by the size of the company which is observed. LÄS MER

 2. 2. Experiments on optimal maintenance operations with emphasis on end-of-contract constraints

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Sebastian Ahlman; Philip Nilsson; Tanha Kamran; [2019-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To minimize the unnecessary costs that arise when machines or other objects fail, perhapsneeding to be replaced during less than ideal occasions through what is knownas reactive maintenance, a more active maintenance policy through which objects arecontinuously maintained in a preventative manner based on life expectancy or from acost-perspective, is preferred. Mathematical models can be advantageous to utilize whenscheduling these maintenance occasion. LÄS MER

 3. 3. Förändringens vind: En analys av den svenska narkotikapolitiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. IS-återvändarna och samhällskontraktet - En normativ analys om svenskt medborgarskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällskontraktet; medborgarskap; IS-återvändare; normativitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the spring of 2019 a debate arised in Swedish politics regarding returning IS-fighters and if they should be allowed to retain their Swedish citizenship. With a normative analysis, the essay answers how the Swedish government ought to act from a normative standpoint. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelser av accelerationslöpning – en fenomenografisk studie av rörelseförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Nilsson; [2019]
  Nyckelord :löpning; acceleration; variationsteorin; sociokulturellt lärande; rörelseförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers kroppsmedvetenhet i accelerationslöpning med utgångspunkt i variationsteorin och sociokulturellt lärande. Följande frågeställningar formuleras: 1. Vilka upplevelser får elever av att erfara en variation av sina kroppsdelars läge och rörelser i löpning? 2. LÄS MER