Sökning: "Philip Ohlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Philip Ohlén.

  1. 1. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
    Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

    Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER